Handelsbetingelser

Studenterkørsel hos Vognkompagniet.dk

Parterne i aftalen er Vognkompagniet ApS der i følgende afsnit vil blive omtalt som udlejer og kunden hos Vognkompagniet ApS vil blive omtalt som lejer. Det er mellem parterne aftalt at følgende vilkår er gældende for aftalen:

1. Tid og sted

Kørslen finder sted ved nærmere aftale, jf. booking mellem udlejer og lejer. Lejer er forpligtet d. 1. april i det år kørslen finder sted, at fremsende liste med følgende indhold:

  • Navn og adresse på de steder lejer ønsker at besøge, i den ønsket rækkefølge.

Udlejer skal godkende starttidspunkt samt rute. Det er ikke muligt at køre på motorvej og motortrafikvej under studenterkørsel.

I toppen af ruteplanen skal startadresse og starttidspunkt være anført, ligeledes skal lejers fulde navn, skolenavn og telefon nummer oplyses. Hvis der bliver redigeret i ruteplanen, skal lejer sørge for at sende den opdateret ruteplan til udlejer senest 3 mdr. før aftalt kørsel.

Det er lejers fulde ansvar at afsætte tilstrækkelig køretid mellem destinationerne, så køreplanen ikke overskrides.

Ydermere skal der gøres opmærksom på, at udlejer på intet tidspunkt kan drages til ansvar i henhold til forsinkelser i ruteplanen. Forsinkelser i ruteplanen kan skyldes tæt trafik, kø, lejer tager lang tid om at komme på lastbilen ved af og pålæsning, omveje grundet vejarbejde, lave broer mm. Vores chauffører navigere oftest med GPS og derfor tages der forbehold for at der nødvendigvis ikke bliver navigeret efter den rute som lejer ses som værende hurtigst.

Udlejer forbeholder sig retten til at udforme ruteplanen efter trafikale hensyn og lejer er bekendt med at der som udgangspunkt ikke køres efter midnat.

Lastbilen er ikke pyntet ved udlejning men da den oftest ankommer 30-60 min. før aftalt tid, er der mulighed for at dette kan finde sted.

Udlejer forbeholder sig retten til at starttidspunktet ikke kan ændres 5 uger før kørslen.

Endvidere tilstræber udlejer at udføre kørslen men den ønskede biltype, men forbeholder sig retten til at ændre denne, såfremt køre/hviletidsbestemmelserne ikke kan overholdeles eller trafikale vanskeligheder foreligger.

Har I husket at booke studenterkørsel i god tid?

2. Betaling

Prisen for kørslen er aftalt ved booking mellem udlejer og lejer.

Udlejer fremsender bookingaftalen indenfor 5 hverdage, hvorefter følgende betalingsbetingelser er gældende:

  1. rate 1/3 af det samlede beløb betales 14 dage efter bestillingsdato
  2. rate 1/3 af det samlede beløb betales 3 mdr. efter bestillingsdato
  3. rate 1/3 af det samlede beløb betales 3 mdr. inden aftalt kørsel

Dog skal det samlede beløb være betalt senest 30 dage før kørslen finder sted.

Hver kørsel består som udgangspunkt i 9 køretimer, men ønskes ekstra timer kan disse tilkøbes til 1.500 kr. pr. påbegyndt time.

Ønsker lejer ekstra timer, skal lejer informere udlejer senest d. 1 april i det år kørslen finder sted. Beløbet for ekstra timer skal senest være betalt 7 dage før aftalt kørselsdato.

3. Aflysning eller afbrydelse

Lejers aflysning af kørslen vil ikke medføre refusion af det indbetalte beløb, med mindre udlejer holdes skadesløs som følge af ny aftale med tredjepart om udlejning.

Udlejers aflysning skal ske med længst mulig varsel. Aflysning kan forekomme som følge af nedenstående:

  • Tekniske hindringer/lovkrav til køretøjet, der ikke kan opfyldes.
  • Manglende tilladelse fra politimesteren.
  • Tekniske fejl på køretøj, eks. punktering.
  • Eller andre, lignende forhold.

Ved nedbrud refunderes beløbet svarende til de resterende timer af kørslen. Dette gør sig gældende hvis udlejer ikke har mulighed for at fremskaffe en anden studentervogn eller lave studentervognen på stedet.

Udlejer forpligter sig til at tilbagebetale forudbetaling, i tilfælde af udlejer aflyser kørslen.

4. Generelle betingelser

Lejer er ansvarlig for at samtlige deltagere er bekendtgjort med nærværende kontrakts indhold.

Udlejer er ansvarlig for at drage omsorg for alle nødvendige godkendelser og tilladelser er indhentet, samt at køretøjet er mekanisk efterset og klar til brug ved starttidspunktet.

Udlejers vogne er udstyret med fartskriver og de dertilhørende regler overholdelse naturligvis. Der køres efter køre/hviletidsreglerne.

Udlejer medbringer dokumentation for ovennævnte, og kan fremvise det hvis ønsket.

Ligeledes sørger udlejer for at der er tegnet kontrakt, som dog kun dækker skade forhold af køretøj eller chauffør.

Udlejer er ikke ansvarlig for skader forårsaget ved brugen af motorkøretøjet under studenterkørsel.

Lejer hæfter selv for eventuelle skader forvoldt på udlejers køretøj under dispositionstiden.

Lejer er ansvarlig for enhver skade på bilen, som straks skal rapporteres til udlejer.

5. Fortrydelsesret

Lejer kan fortryde den indgåede aftale efter Forbrugerlovens §17.

Fortrydelsesfristen er 14 dage, og regnes som udgangspunkt fra den dag aftalen er indgået, f.eks. skrevet under på kontrakten eller afgivet bestillingen.

Fortrydelsesfristen løber ikke, før lejer har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller e-mail). Fristen udløber dog senest 3 måneder efter den dag, lejer har indgået aftalen.

Book Nu